Tradicionalni pohod ob Rapalski meji 2023

17.09.2023
9.30

Program:

Turistično društvo Žiri od leta 2004 organizira rekreativni pohod po poteh ob nekdanji rapalski meji. Rapalska meja je v žirovski zgodovini pustila velik pečat. Še bolj v vaseh in zaselkih, ki so pripadli italijanski državi. Nasilno potujčevanje, prepoved rabe slovenščine, uvedba italijanskih šol ..., je otežilo življenje domačega prebivalstva in dolgoročno ogrožalo obstoj slovenstva. Pohod ob rapalski meji je primeren za srednje izurjene pohodnike vseh starosti. Pričetek pohoda v Žireh s startom ob 9.30 pred Zadružnim domom, nato pohod proti Ledinici (kratek postanek pri Maršotni jami), pot nadaljujemo preko Županovega kota, čez Dovce v smeri Jarčje doline. Postanek pri geološkem profilu Lukač, ki je bil proglašen za naravno vrednoto državnega pomena. Nadaljujemo v smeri Mrzlega vrha, do kmetije pr Brcet, kjer zavijemo v smeri Breznice. Zaključek s pogostitvijo bo pri pivovarni Racon na Breznici. Voden odhod v Žiri. Rapalska meja je po koncu prve svetovne vojne ločevala Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS (Jugoslavijo). Pogodbo o meji so podpisali v mestu Rapallo, od tod poimenovanje. Žiri so v času med obema svetovnima vojnama postale kraj ob državni meji. Na drugi strani, v Italiji, se je tako zgodilo z Idrijo in Cerknim. Sosed je bil ločen od soseda, prijatelj od prijatelja, sorodnik od sorodnika. Začelo se je potujčevanje slovenskega življa. V nekdaj žirovske vasi, ki so pristale onkraj meje, v Italiji, so prišli tujci, ki so varovali mejo. Ob meji so vznikale številne utrdbe. Mnoge so se ohranile do danes, npr. kaverne na Vrsniku, Breznici. Mejo so natančno označlili z mejniki, ki so tudi materialni ostanki tega zgodovinskega obdobja. Domače prebivalstvo se ni predalo in je kljubovalo tujemu vsiljivcu. Ena izmed glavnih dejavnosti za preživetje in dodaten zaskužek je postalo tihotapstvo ali kontrabant. Štartnina za pohod je 15 EUR za odrasle in 10 EUR za otroke. V ceno je všteto okrepčilo na poti, pogostitev z toplim obrokom in pijačo ter organizacija kulturnega programa. Pohod ni zahteven. Tempo hoje je prilagojen. Poteka po urejeni pohodni poti, z vmesnimi postanki, primeren tudi za družine z otroki

PODROBNOSTI

Začetek

9.30 iz centra Žirov

Konec

ob 14.00 na Breznici

ORGANIZATOR

Turistično društvo Žiri

Telefonska številka

+ 386 64 243 143

Email

info.tdziri@gmail.com