AKCIJA ODSTRANJEVANJA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST

1.6.2024
OB 9.00

Program:

Kot so pri zavodu za varstvo narave opozorili že ob lanski akciji, invazivne tujerodne vrste predstavljajo eno izmed petih največjih groženj biodiverziteti, saj izpodrivajo domorodne vrste, ki jim pogosto predstavljajo težko premagljivo konkurenco v boju za življenjski prostor in hranila. K sodelovanju želimo pritegniti šolo in društva, saj ima akcija predvsem zelo velik osveščevalni pomen. Preprečevanje vnosa invazivnih tujerodnih vrst na območja, kjer jih še ni, je namreč najučinkovitejša metoda preprečevanja širjenja omenjenih vrst, poudarjajo na zavodu za varstvo narave. Kot ugotavljajo organizatorji akcije v Žireh, se je stanje glede invazivk zelo poslabšalo po lanskih poplavah in s popoplavno obnovo, saj je z raznašanjem materiala prišlo tudi do raznašanja semen oziroma sadik invazivk. Nekatere najbolj znane rastlinske invazivke so tudi v Žireh že precej razširjene, vendar ne povsod in tam jih je še možno ustavi oz. zavreti. Prvo pravilo uspešnega ukrepanja proti invazivkam je to, da je čim hitrejše, drugo pa, da pri tem sodeluje čim več ljudi. V Žireh je med invazivnimi tujerodnimi vrstami najbolj razširjena​ žlezava nedotika, ponekod pa se že pojavljajo tudi rastišča japonskega dresnika, ki ga je veliko težje odstranjevat, saj korenine segajo tudi pet metrov globoko. Udeleženci akcije naj bodo primerno oblečeni in obuti za delo v naravi, saj bomo čistili predvsem bregove Račeve, kjer je prisotno kamenje, grmovje, blato, voda....

PODROBNOSTI

Začetek

9.00 PARKIRIŠČE SMUČARSKO SKAKALNEGA CENTRA V RAČEVI

Konec

KONČNO ZBIRNO MESTO, PARKIRIŠČE PRI POSLOVNI STAVBI METALIKA KACIN

ORGANIZATOR

Občina Žiri se pridružuje Mestni občini Kranj, Občini Kranjska Gora, Občini Bled ter Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, OŠ Šenčur, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Predoslje, BC Naklo in Razvojni agenciji Sora pri skupni delovni akciji Očistimo Gorenjsko invazivk, ki bo namenjena odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na območju omenjenih občin.

Telefonska številka

031 376 948 (Marko Šubic)., Zaželjene prijave na povezavi: https://forms.gle/cgGXFiahD9WjvKjq5

Email